ขาดงานครบ 3 วัน แต่มีวันหยุดคั่นกลาง เลิกจ้างได้ไหม

ด้วยมีหลายคนถามเข้ามาว่า “พนักงานขาดงานครบ 3 วัน แต่มีวันหยุดคั่นกลาง เลิกจ้างได้ไหม แล้วจะต้องทำยังไงบ้าง” ซึ่งเป็นปัญหากับทุกองค์กรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ในวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราเลิกจ้างได้ไหม และจะต้องทำยังไงบ้าง

เรามาดูพรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 หมวด 11 ค่าชดเชย มาตรา 119 (5) ว่าละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันควร ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่จะทำแบบไหนให้ถูกวิธีโดยไม่มีการฟ้องร้องกันภายหลัง เรามาดูกัน

ขาดงานวันที่ 1 หัวหน้างานดำเนินการโทรติดต่อพนักงาน หรือสอบถามกับเพื่อนร่วมงานในส่วนงานนั้น เพื่อสอบถามถึงสาเหตุการไม่มาทำงาน หากไม่สามารถติดต่อได้ให้ติดต่ออีกครั้งในวันถัดไป

ขาดงานวันที่ 2 หัวหน้างานดำเนินการโทรติดต่อพนักงาน หากไม่สามารถติดต่อพนักงานได้ หัวหน้างานจะต้องแจ้ง HR ทราบถึงรายละเอียดการขาดงาน และHR ดำเนินการข้อมูลผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน หากไม่สามารถติดต่อได้ หรือผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ให้ HR ดำเนินการติดต่อในวันถัดไป

ขาดงานวันที่ 3 HR ดำเนินการติดต่อพนักงาน อาจจะด้วยการโทรศัพท์ E-mail ข้อความ หรือจดหมายแจ้งเตือนไปทางไปรษณีย์ หากไม่สามารถติดต่อพนักงานได้ ให้ HR แจ้งไปที่หัวหน้างานเพื่อทราบ และเตรียมทำหนังสือเลิกจ้าง หรือประกาศการพ้นสภาพพนักงาน

ขาดงานวันที่ 4 HR ดำเนินการประกาศพ้นสภาพพนักงาน และบันทึกลงในแฟ้มประวัติพนักงาน

ในทุกๆครั้งการติดต่อควรเก็บหลักฐานด้วย เพราะมีหลายคดีหายตัวไปแล้วกลับมาทำงาน โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนเกิดการฟ้องร้องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการที่เราทำแบบนี้ เป็นการติดต่อพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเป็นหลักฐานว่าเราได้มีการติดต่อพนักงาน แต่ไม่สามารถต่อต่อได้ จะได้จบง่ายๆ

แต่สิ่งที่หนึ่งที่ถามกันเข้ามาว่า “แล้วไม่จ้างค่าจ้างได้ไหม เนื่องจากทำผิดข้อบังคับบริษัท” ไม่จ่ายไม่ได้นะครับ บริษัทจะต้องจ่ายค่าจ้างถึงวันสุดท้ายของการทำงาน เช่น รอบการคิดคำนวณหรือการจ่ายเงินเดือนทุกวันสิ้นเดือน พนักงานมาทำงานวันที่ 1- 3 แต่พนักงานขาดงานตั้งแต่วันที่ 4-6 หากเป็นเช่นนี้พนักงานก็ยังจะได้ค่าจ้างวันที่ 1-3 ด้วยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *