หลักสูตร HR CONSULTING & SOLUTION

Consultant Service

Price : Consultant Service Fee per hour or project

Select this package

Payroll Service

Price : Service fee per head

 

Select this package

Recruitment Service

Price : Placement Fee

 

Select this package

Labor relation service

Price : Service Fee per case

 

Select this package

Performance management design

Price : Service Fee per project

Select this package

Compensation and benefits design

Price : Service Fee per project

Select this package
หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตร HR PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Being a HR Business partner professional

Price : Training Fee per head/course

Select this package
หลักสูตรทั้งหมด

 

SERVICES

1. HR Consult & Outsourec

บริการที่ปรึกษางานด้านทรัพยากรมนุษย์ งานกลยุทธ์ งานวางระบบ HR แบบ All Functions

2. Recruitment

บริการสรรหาบุคคลากรทุกตำแหน่ง ตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ

3. Payroll Admin

บริการจัดทำ Payroll แบบครบวงจร โดยใช้ระบบ Online มีความถูกต้องสูง

4. Learning & Development

บริการจัดฝึกอบรมและจัดทำ Training Roadmap, Skill matrix, Career Path

5. Performance Coaching

ปลดล็อคศักยภาพด้วย กระบวนการ Coaching

I AM HR CONSULTANT GROUP

ให้บริการด้านที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ด้านแรงงานสัมพันธ์ เรามีความเชี่ยวชาญงานทรัพยากรมนุษย์แบบครบวงจร (All Functions) อาทิเช่น งานพัฒนาองค์กร (OD Intervention), การออกแบบวางแผนกำลังพล (Workforce design & planning), การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment Service), การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน (Compensation Design) ฯลฯ รวมไปถึงการ ออกแบบ และ พัฒนา กิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทองค์กรของท่าน โดยทีมงานเป็นระดับผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านงาน HR จากหลากหลายกลุ่มธุรกิจมากกว่า 20 ปี ทำให้มั่นใจว่า I AM CONSULTANT GROUP จะให้บริการท่านอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ พร้อมเป็นที่ปรึกษา เครียงข้างองค์กรของท่านอย่างยั่งยืน

ภาพบรรยากาศการอบรม

ให้บริการอย่างมืออาชีพ มีคุณภาพ และเชื่อถือได้แก่ลูกค้า

ตรงต่อเวลาและตรงเป้าหมายในทุกกระบวนการ

I AM HR

Our Team

Coach AJ Bank
Thanakorn Ngamcharoensuwan (CEO, Co-Founder)

Human Resource Business Partner

Human Resource Development

Labor Relations Consultant

Performance Management

Project Consultant

Coach

  • Performance coach
  • Executive Coach
  • Group Coach

Certified CCNH Coach-Napoleon Hill™, Coach-Napoleon Hill Institute

Labor Relations Consultant, Department of Labor Protection and Welfare : 25/2563

Coach DR AJ Mai
Dr.Napatsorn Alongkonsopit (Co-Founder)

Organization Development

Organization Design

Human Resource Development

Compensation & Benefits

Coach

  • Resilience Coach
  • Resilience Competency Coach
  • Performance coach
  • Executive Coach

Certified Manager as Coach – Thailand Coaching

Certified Coach-Napoleon Hill (Performance Coaching) – Napoleon Institue

Certified Resilience Coach – Leadership Wellness Group

 

Blog

ขอเชิญชวนทุกท่านมารับชมบทความของเราได้ที่นี้ !!

ในบทความของเรานั้นจะมีเนื้อหาที่อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายและเป็นประโยชน์ โดยเราได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจเรื่องนี้ทั้งหลาย เราขอเชิญชวนทุกคนมาอ่านบทความของเรา เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการเรียนรู้เรื่องนี้ได้มากขึ้น

ขอบคุณที่ให้ความสนใจและมารับชมบทความของเรา

อ่านบทความทั้งหมด

CLIENTS

This is a sub title